Skip to the navigation Skip to the content
Truskawki odmiany Elsanta w uprawie pod gołym niebem
Truskawki odmiany Elsanta w uprawie pod gołym niebem

z powrotem do odmian truskawek        

Owoce: duże, okrągłe, jasnoczerwone do czerwonych, owoce bardzo jednolite i stabilne, smak średni   

Czas dojrzewania: zależnie od pogody i stanowiska 23-24 tydzień roku 

Roślina: bardzo plenna, wrażliwa na zimowe przymrozki, podatna na Verticillium i Phytophthora c.        

Hodowcy: Plant Research International B.V., NL              

Dostępne u nas jakości: A+ i A  

               

Uprawa                                               Wprowadzanie na rynek

Uprawa normalna                             Samodzielny zbiór

Uprawa terminowa