Skip to the navigation Skip to the content
  • Schalenware Erdbeeren
Ripening time of our strawberry varieties
Available strawberry varieties with picking period and performance

Rozmnażamy wiele różnych gatunków truskawek. W zależności od właściwości, każdy gatunek nadaje się do innego kanału sprzedaży i rodzaju uprawy.

Nowości i gatunki ekskluzywne:

Duchesse®

Magnum

MallingTM Allure 

Sweet Ann c.v.

 

Ponadto oferujemy następujące gatunki: