Skip to the navigation Skip to the content
Symphony w uprawie polowej
Symphony w uprawie polowej

z powrotem do odmian truskawek

 

Owoce: średniej wielkości, równe owoce o kwaśnym smaku, dobra trwałość, podobne do orzechów, odporne na deszcz, ale wrażliwe na oparzenia słoneczne     

Czas dojrzewania: 8 do 10 dni po Elsanta            

Roślina: silna, żywotna roślina, odporna na Phytophtora f., wrażliwa na roztocza miękkiej skóry               

Hodowcy: JHI, NL           

Dostępne u nas jakości: A+, A i Standard            

               

Uprawa                                                                                             Wprowadzanie na rynek

Normalna uprawa                                                                          Handel

Opóżnienie owocowania przez przykrycie słomą